Black & White

בית פרטי 2 מפלסים 150 מ"ר שעבר שיפוץ מהיסוד. במהלך השיפוץ הגדלנו פתחים, החלפנו את כל התשתיות מהיסוד, ביצענו תכנון יסודי בהתאם לבעלי הבית.

הלקוחות רצו עיצוב על זמני שיעטוף אותם ויעניק להם תחושת חמימות,

לכן בחרנו להשתמש בפלטת צבעים נקייה עם זריקה קטנה של צבע ולשלב פרקט בכל הבית שיעניק לנו את תחושת החמימות שכל כך רצו.